Värna vårt vatten för en hållbar vattenanvändning

Runt om i världen har torkan brett ut sig på ett förödande sätt och lösningar för hur vi kan anpassa oss till mindre tillgängligt sötvatten är viktigare än någonsin. Det är tydligt att torka och knappa vattenresurser inte bara är en utmaning för traditionellt torra delar av världen. Det kommer allt mer att påverka oss alla. I veckan är det World Water Week, en global konferens som Stockholm International Water Institute är värd för, under vilken världens vattenfrågor och utmaningar står i fokus. Idag lever 1,2 miljarder människor utan en säker vattenförsörjning.  Fortsätt läsa “Värna vårt vatten för en hållbar vattenanvändning”