Ekologiskt och närproducerat- hur ska vi tänka i mataffären egentligen?

Det är många olika aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att välja rätt i mataffären. Ska vi välja ekologisk mat eller kanske det som är närproducerat? Ska vi välja bort näringsrika grönsaker om vi tycker att det är alldeles för dyrt med eko? Det är såklart viktigt att vi inte får i oss en massa gifter, men sen är det ju också klimataspekten som spelar in vid produktion och transport. Vi värnar även om att människor och djur ska må bra under produktionen och inte utsättas för risker samtidigt som vi vill främja hållbara ekosystem på produktionsplatsen. Ja, det är sannerligen inte okomplicerat.

Följ en prioriteringsordning

Det är därför viktigt att inte göra det för svårt för sig tror jag för då riskerar vi att bli för nitiska och kanske rent av tappar orken och viljan att välja överhuvudtaget. Vi kan inte och förväntas inte kunna göra en livscykelanalys för varje livsmedel vi vill stoppa i korgen. Det hade däremot underlättat att den totala miljöaspekten gick att utläsa ur märkningen, men så är det inte idag. Vissa livsmedel borde vi kanske inte konsumera överhuvudtaget och vissa skulle vi nog inte heller vilja konsumera om vi kände till miljö- eller hälsobelastningen, men det lämnar vi till ett framtida inlägg.

När vi valt vilka livsmedel vi vill konsumera kan det vara bra att ha några tumregler att luta sig mot i butiken när det kommer till att göra val baserat på märkning och ursprung.

Så här prioriterar  jag i butiken:

1. Välj ekologiskt och närproducerat eller härproducerat:

Det är toppen när dessa båda kriterier uppfylls men som vi alla vet är det många livsmedel som inte kan framställas i vår del av världen under lång tid på året.  Då är det bra att ställa sig frågan om varan kan ersättas med något annat. Hemodlat räknar jag in under denna punkten, vilket egentligen skulle toppat listan eftersom det gör att jag slipper välja i butiken över huvud taget. Härproducerade produkter från mikrojordbruk där du har förtroende för producenten hamnar också högst upp oavsett om de har satsat på en certifierad märkning eller inte. Är varan gårdsproducerad så kan du ställa frågor om användning av bekämpningsmedel, kemisk gödning och djurhållning direkt till producenten. Gårdar som säljer kravmärkta produkter kan du hitta genom KRAV men även om gården inte valt att certifiera sig kan de odla ekologiskt och ha en god djurhållning med naturbete. Vi köper exempelvis ägg och kött av en gård där vi har god insyn och känner oss trygga med förhållandena.

2. Välj i andra hand ekologiskt fjärrproducerat:

På detta sätt säkerställer du att varken du eller de som producerar varan utsätts för några giftiga bekämpningsmedel och belastningen på produktionsområdet minimeras. Livsmedel som jag tycker alla ska låta bli att köpa om de inte finns eko i butiken är kaffe, te, choklad, bananer, vindruvor samt svensk potatis på grund av den hårda besprutningen men även ägg, mejerier och kött på grund av djurhållningen. Hos Naturskyddsföreningen kan du läsa mer om fem av dessa livsmedel de tycker alla bör prioritera som eko och varför.

Välj i tredje hand närproducerat:

Har du inte möjlighet att välja ekologiskt av olika anledningar så prioritera närproducerat. Nu minskar du risken för att få i dig bekämpningsmedel som Sverige valt att fasa ut men som fortfarande kan användas i andra delar av världen. Närproducerat har ingen faktisk gräns men ju närmre hemmet du kommer minskar du även på transporterna och du gynnar inte minst livsmedelsproducenterna i din närhet.

Välj rätt oftast så kommer vi långt

Jag tror att matfrågan är en av de viktigaste när det gäller omställning till ett hållbart samhälle och jag tror att det är ett av de områden vi behöver och kommer att se stora förändringar av framöver.

Tills dess vill jag heja på alla som bidrar genom att välja ekologiskt och närproducerat när det är möjligt. Samtidigt vill jag uppmana till att inte känna någon ängslan över att äta oekologiskt när det inte känns möjligt. Det är hur vi väljer majoriteten av gångerna som är viktigt både för oss själva och miljön.

Det blir dessutom större genomslag om flera ändrar något än att någon ändrar allt. Därför är det viktigt att vi skapar medvetenhet genom att diskutera matfrågan med varandra och vågar ifrågasätta invanda mönster samt att vi ställer frågor och krav mot producenter och i butiker. På så vis kan vi även bidra till att vi blir fler som gör aktiva val.

Du kanske också är intresserad av de här inläggen:

/Maria

2 svar på ”Ekologiskt och närproducerat- hur ska vi tänka i mataffären egentligen?”

    1. Tack! Ja, det är inte enkelt! Tråkigt att det är upp till konsumenten att söka kunskap och välja. Vi hoppas på bättre varor att välja på framöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *