Biologisk mångfald- hur kan vi värna denna skatt vi ständigt nyttjar?

I vardagen funderar vi sällan över vår fantastiska biologiska mångfald och alla de ekosystemtjänster som naturen ständigt levererar. Vi är exempelvis helt beroende av den luftrening som våra växter hjälper oss med, pollineringen som sköts av våra bin och den markbearbetning som maskar och bakterier står för. Allt det här gratisarbetet tar vi förgivet, men det tas alltför sällan hänsyn till i samhällsplanering och politiska beslut.  Det har gjorts beräkningar på mångmiljardbelopp som synliggör ekosystemtjänsters samhällsnytta. FN driver på arbetet genom de globala målen  men arbetet går frustrerande långsamt. Så vad kan vi alla och en var göra i vardagen för att främja biologisk mångfald och våra ekosystem?

Varför är det ens viktigt att bevara en god biologisk mångfald?

Enligt Naturskyddsföreningen hotas tre fjärdedelar av alla jordens arter att försvinna de närmsta århundradena.  Artförlusten ökar snabbt nu och det är inte svårt att förstå att det finns kopplingar till vår överkonsumtion och vår ohållbara livsstil.

Bara i Sverige finns drygt 4 000 rödlistade arter. Hos oss ligger de främsta hoten mot deras existens i skogsavverkning och igenväxning. Här behöver vi ta ansvar och verka för ett hållbart skogs- och jordbruk.

Förkovra dig

Idag är det den biologiska mångfaldens dag och hundratals aktiviteter är planerade runt om i landet av olika organisationer för att belysa ämnet, men det är inte bara idag det händer grejer. Det finns alltid spännande informationsmaterial hos exempelvis Naturskyddsföreningen  samt kalendarium över lokala aktiviteter som du kan gå på och lära dig mer.

Välj småskalig, närproducerad och ekologisk mat

Genom att stödja hållbara småskaliga jordbruk som kan du hjälpa till att hålla landskapet öppet samt främja artrikedom och jordkvalitet. När du handlar ekologisk mat minskar du utarmningen av jorden samt användningen av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel påverkar våra pollinerare och mikroorganismer otroligt negativt. Vill du läsa mer om hur jag prioriterar i livsmedelsbutiken så hittar du det i det här inlägget.

Vårt konventionella jordbruk är i form av stora onaturliga monokulturer vilket kräver mängder av bekämpningsmedel för att hålla grödorna friska. Monokulterna främjar inte de naturliga nyttodjuren och mer bekämpningsmedel krävs, vilket ger en negativ spiral. Eftersom näringen som tillförs är framställd på kemisk väg och framförallt innehåller N, P, K (kväve, forsfor och kalium) och grödorna tar upp betydligt fler näringsämnen så blir resultatet en utarmning av jorden. Det är ju inte bara jorden som blir näringsfattig utan följaktligen även våra grönsaker, vilket leder till att vi får i oss mindre av viktiga spårämnen och mineraler genom grödorna.

Odlar du själv så se till att du har ett fungerande kretslopp som inte utarmar din jord.

Välj miljömärkta produkter för att främja biologisk mångfald

Att fundera över din konsumtion och försöka att konsumera mindre av framför allt nyproducerat är det bästa för miljön. Där du ändå bedömer att du behöver nya produkter och varor bör du satsa på miljömärkt där det är möjligt.

Ambitionen med miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom att välja dessa produkter väljer du bort hundratals kemiska ämnen som inte får användas vid tillverkningen av produkten. Detta är ämnen som inte är begränsade genom lagstiftning ännu, men som är misstänkt skadliga. Här begränsas till exempel ämnen som misstänks orsaka cancer, är giftiga i vattenmiljön samt hormonstörande och allergiframkallande.

Att välja ekologiskt gynnar därför inte bara dig själv utan även den som tillverkat varan och inte minst miljön där den producerats. På detta sätt främjas även den biologiska mångfalden.

Odla själv om du har möjlighet

Det finns inte mycket som slår hemodlade solvarma grönsaker direkt från den egna jorden.  Din köksträdgård kan med lite omsorg och planering bli ett fint slutet kretslopp där du omvandlar gammalt mat- och trädgårdsavfall till näringsämnen och jord som får dina grönsaker att frodas. På detta sätt minskar du både din miljöbelastning vid matproduktionen liksom i avfallsledet. Läs gärna mina inlägg om matkompost enligt bokashimetoden och hur jag odlar på mitt trädgårdsavfall.

Ytterligare gynnsamt för mikroorganismer och maskar är det om du täckodlar, vilket är en typ av direktkompostering där grödorna växer. För alla pollinerares skull är det fint att även odla blommor gärna tillsammans med grönsaker. Gärna tidiga sorter då det är lite som blommar i naturen. Har du behov av att bekämpa ohyra eller skadedjur av olika slag så tänk på att använda preparat som är godkända för ekologisk odling. På detta sätt stör du ditt ekosystem så lite som möjligt.

 Odla gärna gamla kulturarvsorter, för att hålla dem levande och bevara dem. Det kan finnas egenskaper hos dessa traditionella grödor som vi ännu inte förstått är nyttiga. De kan visa sig vara en gentillgång för framtidens livsmedelsförsörjning eller vid utveckling av andra grödor och odlingsmetoder. Det framgår på fröpåsarna vilka sorter som är kulturarvssorter.

Nyttja och värdesätt ekosystemtjänsterna

Det bästa sättet att bli en bra naturvårdare tror jag är att vistas mycket i naturen och lära känna den. På så vis blir processer, cykler och system tydligare för oss. Därför är det otroligt viktigt att det finns goda möjligheter till naturliv även i städerna, där naturen annars kan kännas främmande och oangelägen. Det vi har nära och som hjärtat bultar för vill vi ju också värna.

Att spendera mycket tid i naturen med våra barn tänker jag är det finaste vi kan göra. Har vi tur växer de upp till riktiga naturhjältar och det är precis vad vi behöver.

Fler inlägg om miljömedvetna val hittar du här.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *