Tyst om vår klimatpåverkan medan klimatförhandlingar pågår

Klimatmötet pågår för fullt men jag upplever att det är ganska tyst om denna angelägna fråga i media. Det årliga klimatmötet ger ju ett lysande tillfälle att belysa klimatfrågan, öka medvetenheten och engagemanget i samhället. Det är svårt att hålla intresset uppe för frågor likt denna, som ständigt är aktuella och som är akuta men under lång tid. Därför borde dessa tillfällen tas tillvara och morgonsofforna borde fyllas med klimatexperter och diskussioner kring hur vi alla kan minska vår klimatpåverkan. Eller hur?

Kunskap föder driv till förändring

Jag tror att alla vill bidra men att vi hela tiden behöver påminnas om hur vi kan göra det och varför det är så viktigt. Det borde målas upp framtidsscenarion om hur vår närmiljö kommer att ändras. Hur stor påverkan Arktisisarnas minskning får på vår temperatur här upp i Norden. Vilken påverkan detta får på vår flora och fauna och inte minst på vattennivåer och översvämningsrisk. Ibland biter framtidsexemplen från hemmaplan mer än dagliga katastrofnyheter från andra sidan jorden.

Vi behöver påminnas om att göra aktiva val och att dessa inte nödvändigtvis behöver inskränka på vår bekvämlighet eller livskvalitet. Under kategorin Miljömedvetna val kan du läsa mina inlägg på temat. I detta inlägg tänkte jag fokusera på varför det är viktigt att vi gör klimatsmarta val och vad som sker i Bonn nu.

Klimatarbetet i kort

I december för 2015 enades de länder som skrivit på klimatkonventionen om ett nytt klimatavtal, Parisavtalet, som börjar gälla 2020. Parisavtalet innehåller mål om att begränsa temperaturökningen till max två grader och gärna inte högre än 1,5. Under årets tvåveckorsmöte ska regelverket för hur målen ska uppnås tas fram.

Vad som ska arbetas fram nu är alltså hur målen ska nås. Det är ju som med alla mål som vi vill uppfylla väldigt viktigt att vi har tydliga handlingsplaner att arbeta efter. Upprättade system för att mäta resultaten för en bra uppföljning så att vi kan justera våra planer efter behov. Allt i god plan-do-check-act anda som driver förbättringsarbetet framåt.

Alarmerande nyheter inför årets möte

Nyligen publicerade FN-organet UNEP en rapport som dessvärre visar på att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst för att bromsa temperaturökningen till under två grader. Genomförs Parisavtalets klimatlöften räcker de endast till 1/3  av det som krävs. En annan rapport från Meteorologiska världsorganisationen visar på att vi just nu har en alarmerande snabb ökning av växthusgasutsläpp. Det är alltså väldigt tydligt att det krävs en höjning av klimatambitionerna under årets möte och pressen på denna fråga är väldigt stor. Det viktiga nu är att vi skyndar på. Omställningen behöver ske nu!

Att två stora orkaner, Ophelia och Maria, dessutom alldeles nyligen drabbat stora områden bidrar såklart också till ett ökat allvar i förhandlingarna.

USA’s urträde

Blir det som Trump har flaggat för så kommer USA att dra sig ur Parisavtalet 2020, vilket är otroligt nedslående då de är ett av de länder som bidrar mest till växthusgasutsläppen. Men det som vi inte får glömma här är ju att det i USA precis som i resten av världen finns gott om människor som inte vill stoppa huvudet i sanden som Trump och skylla på väderväxlingar. Tyvärr ser vi ju det även i vår svenska politik. Flera av USA’s borgmästare gör ett fantastiskt arbete liksom många goda krafter inom näringslivet. USA är dessutom representerade på mötet i Bonn av sin vanliga förhandlingsgrupp.

Kanske kan USA’s hot om att lämna klimatavtalet ändå ge bränsle och handlingskraft åt förhandlingarna. Det senaste året har det exempelvis strömmat till nya länder som har signat avtalet. Nu sist av de 197 länderna, Syrien.

Positiva krafter för minskad klimatpåverkan

Det finns alltså en hel del omständigheter som kan verka positivt till att det blir ett möte med mycket handlingskraft. Fiji är dessutom ordförandenation i Bonn och det är första gången som en mindre nation har den rollen. Att Fiji dessutom redan är tydligt drabbade av klimatförändringarnas framfart gör deras roll som ordförandenation ändå viktigare. Nu väntar alltså ytterligare en veckas förhandlingar mellan de 197 nationerna i Bonn och det är vid närmare eftertanke inte så konstigt att dessa förhandlingar är svåra och tar tid.

Vi på hemmaplan har som tur är betydligt kortare beslutsväg, ingen alls. Även om vi verkligen behöver de stora globala besluten så finns det så mycket var och en av oss kan bidra med nu på en gång. Är vi många tillsammans ger det stor effekt.

Så vänta inte i tystnad. Gör klimatsmarta val, prata klimathot med varandra och öka medvetenheten kring klimatfrågan och vår egen klimatpåverkan. Testa gärna Klimatkalkylatorn, som genom några snabba frågor beräknar din klimatpåverkan och visar dig var din belastning är högst.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

error

Tycker du om innehållet? Följ gärna och dela vidare :)